III Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1-3 listopada 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została III Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie ze szkół w Pustelniku i Stanisławowie, mieszkańcy Pustelnika i Stanisławowa i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę –   2287, 28 zł. oraz 1,20 lita litewskiego.

Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie – 2803, 59 zł.

Łączny dochód z kwesty wyniósł – 5 090, 87 zł.

Zarówno ofiarodawcom jak i kwestującym składamy serdeczne podziękowania.

Środki uzyskane podczas kwesty w Pustelniku przeznaczone zostaną na dofinansowanie renowacji i konserwacji nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej z 1856 roku, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te zostały przeprowadzone w tym roku. Całkowity koszt wyniósł 10 000 zł. Podczas trzech kwest w Pustelniku zebrano kwotę 5 708, 52 zł. Pozostała kwota uzupełniona zostanie przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne z własnych środków pozyskanych w ramach działalności statutowej.

Natomiast fundusze uzyskane podczas kwesty w Stanisławowie zostaną przeznaczone na renowację i konserwację nagrobków na cmentarzu w Stanisławowie, które zostaną przeprowadzone w 2014 r.

sth_iii_kwesta

III Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniach 1-3 listopada 2013 roku, w godzinach 8.00-14.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku przeprowadzona będzie III Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

W tym roku została przeprowadzona renowacja i konserwacja nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej, znajdującego się na cmentarzu w Pustelniku.

sth_iii_kwesta

II Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1 listopada 2012 r. w godzinach od  8.00 do 14.00  na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została II Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie, strażacy i mieszkańcy Pustelnika, harcerze ze Stanisławowa i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę –   1494 zł i 85 gr.

Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie –  2072 zł. i 77 gr.

Łączny dochód z kwesty wyniósł –  3567 zł. i 62 gr.

Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Dzięki środkom uzyskanym podczas kwest w Stanisławowie: ubiegłorocznej i tegorocznej oraz dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł udało się odrestaurować nagrobek rodziny Masłowskich, znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie, który był już bardzo zniszczony.

Natomiast fundusze uzyskane podczas kwest w Pustelniku:  ubiegłorocznej i tegorocznej, przeznaczone zostaną na renowację i konserwację nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej z 1856 roku, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te planowane są na rok 2013. Wcześniejsze prace na cmentarzu w Pustelniku nie były możliwe, z powodu trudności ustalenia stanu prawnego własności, zabytkowych nagrobków.

II Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że dnia 1 listopada 2012 roku, w godzinach 8.00-14.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie społeczna kwesta puszkowa. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na  obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym  i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

Dzięki środkom uzyskanym podczas ubiegłorocznej kwesty w Stanisławowie i dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł udało się odrestaurować nagrobek rodziny Masłowskich, znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie, który był już bardzo zniszczony.
Natomiast fundusze uzyskane podczas kwest w Pustelniku:  ubiegłorocznej i tegorocznej, przeznaczone zostaną na renowację i konserwację nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te planowane są na rok 2013.

sth2012

I Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1 listopada 2011 r. w godzinach od  8.00 do 16.00  na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została  I Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Pustelniku i Ładzyniu, nauczyciele i uczniowie ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku, młodzież z Pustelnika i Stanisławowa, harcerze, radni: powiatu mińskiego i gminy Stanisławów, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego…

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę 1926 zł i 39 gr. oraz 25 centavos brazylijskich.
Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie zebrano kwotę 1873 zł. i 81 gr.
Łącznie podczas kwesty uzyskano kwotę 3800 zł. i 20 gr. oraz 25 centavos brazylijskich.  
Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcom składam serdeczne podziękowania.
Pragnę również podziękować obu księżom proboszczom i wójtowi gminy Stanisławów za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie kwesty.
Po konsultacjach z konserwatorem zabytków i księżmi proboszczami, na obu cmentarzach wytypowane zostaną nagrobki do renowacji.

I Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że dnia 1 listopada 2011 roku, w godzinach 8.00-16.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie społeczna kwesta puszkowa. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących na  obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym  i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji, bo jak  mówił nieżyjący już Jerzy Waldorff:

„Walcząc o przyszłość narodu,
trzeba się oprzeć o jego groby”

ikwestasth