IV Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1-2 listopada 2014 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na cmentarzu w Pustelniku i w godzinach od 8:00 do 15.00 na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona została IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie ze szkół w Pustelniku i Stanisławowie oraz szkół średnich, mieszkańcy Pustelnika, Stanisławowa i okolic, a także członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę – 2370,27 zł. Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie – 3417,65 zł.
Łączny dochód z kwesty wyniósł – 5 787,92 zł. Całość zostanie przeznaczona na renowację kolejnego nagrobka. Do tej pory zostało odnowione już 5 nagrobków.

W tym roku znowu Państwo Ofiarodawcy pobiliście rekord dobroczynności, a Wolontariusze swoją liczebnością ustanowili również rekord. Czy wiecie Państwo, że w tym roku do pomocy wolontariackiej zgłosiło się łącznie 62 Wolontariuszy? Przeszło to nasze największe oczekiwania. Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Agnieszce Bąkowskiej oraz Stowarzyszeniu Wspieranie Rozwoju Dziecka za pomoc w zorganizowaniu licznej obsady Wolontariuszy w Pustelniku.

Czy wiecie, że:
– Wolontariusze-rodzice kwestują ze swoimi dziećmi,
– duża liczba dzieci i młodzieży zgłasza się samodzielnie do kwestowania,
– już podczas tegorocznej kwesty zgłaszają się na kolejny rok
Jest to bardzo budujące i napawa wielkim optymizmem – młodzi uczą się od dorosłych.

My jako Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne odbieramy zaangażowanie Ofiarodawców oraz Kwestarzy jako poparcie naszego działania i zrozumienie potrzeby renowacji zabytkowych nagrobków na naszych cmentarzach.

Zarówno Ofiarodawcom jak i Kwestarzom dziękujemy z całego serca i zapraszamy za rok do kolejnej Kwesty.

Numer Zbiórki: 2014/1081/OR