Władze

Władzami Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bogdan Kuć – prezes
 2. Zbigniew Orych – wiceprezes
 3. Tomasz Zdanowicz- sekretarz
 4. Sylwester Bąkowski – skarbnik
 5. Tomasz Czajkowski – członek
 6. Zenon Sienkiewicz – członek
 7. Marek Zieliński – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Andrzej Plichta – przewodniczący
 2. Andrzej Wieczorek – sekretarz
 3. Anna Zdanowicz – członek