Kontakt

Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne
ul. Szkolna 4
05-304 Stanisławów
e-mail: sth@sth.org.pl

Bogdan Kuć – prezes STH
e-mail: bogdankuc@o2.pl
tel. 512 520 889