Obchody 152 rocznicy „Bitwy pod Węgrowem”


3 lutego 1863 roku miała miejsce bitwa pod Węgrowem – jedna z najsłynniejszych bitew powstania styczniowego.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę pt. “Panorama Bitwy pod Węgrowem”. Prezes STH Bogdan Kuć w czasie swojego wystąpienia  pt. “Przyczynki do historii powstania styczniowego w powiecie węgrowskim” przedstawił biogramy powstańców styczniowych pochodzących z zachodniej części powiatu węgrowskiego i inne wydarzenia z tego terenu. Podczas prelekcji Piotr Karsznia, inspirując się muzyką patriotyczną, wykonał rysunek węglem nawiązujący do powstania styczniowego.