I Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1 listopada 2011 r. w godzinach od  8.00 do 16.00  na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została  I Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Pustelniku i Ładzyniu, nauczyciele i uczniowie ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku, młodzież z Pustelnika i Stanisławowa, harcerze, radni: powiatu mińskiego i gminy Stanisławów, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego…

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę 1926 zł i 39 gr. oraz 25 centavos brazylijskich.
Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie zebrano kwotę 1873 zł. i 81 gr.
Łącznie podczas kwesty uzyskano kwotę 3800 zł. i 20 gr. oraz 25 centavos brazylijskich.  
Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcom składam serdeczne podziękowania.
Pragnę również podziękować obu księżom proboszczom i wójtowi gminy Stanisławów za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie kwesty.
Po konsultacjach z konserwatorem zabytków i księżmi proboszczami, na obu cmentarzach wytypowane zostaną nagrobki do renowacji.