VIII Społeczna Kwesta – sprawozdanie


VIII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków odbyła się 1 listopada 2018 r.

Łącznie zebrano 3936,32 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1597,96 zł (w tym moneta 50 ORE, którą wymieniono na jej równowartość czyli 20 gr.),
  • na cmentarzu w Stanisławowie 2338,36 zł.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję. Dziękujemy odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach w Stanisławowie i w Pustelniku za udział w Kweście, a także wolontariuszom za jej przeprowadzenie.

Pozyskane fundusze zostaną przekazane na kontynuację renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VIII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2018 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VIII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Albina Józefa Kuleszy z 1872 r. znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Pustelniku. Koszt renowacji i konserwacji nagrobka wyniósł 12 000 zł z czego 10 000 zł STH otrzymało od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Pozostała kwota to środki zebrane podczas corocznych kwest organizowanych przez STH na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do tegorocznej kwesty, która się odbędzie 1 listopada.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VIII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

VII Społeczna Kwesta – sprawozdanie


1 listopada 2017 r. odbyła się VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Łącznie zebrano 3698,21 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1519,75 zł,
  • na cmentarzu w Stanisławowie 2178,46 zł.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach w Stanisławowie i w Pustelniku za udział w Kweście. Składamy serdeczne podziękowania także wolontariuszom za przeprowadzenie Kwesty. Pozyskane fundusze przyczynią się do kontynuacji renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2017 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Tekli ze Zgubowskich Budynowicz. Nagrobek znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Renowacja została sfinansowana ze środków z dwóch ostatnich kwest przeprowadzonych na obu cmentarzach w naszej gminie. Uzyskaliśmy również na ten cel dofinansowanie Konserwatora Zabytków w kwocie 5000 zł.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Agnieszka Bąkowska.


Fot. Magdalena Brzezińska i Tomasz Gromulski

VI Społeczna Kwesta – sprawozdanie


Mimo niesprzyjającej pogody 1 listopada 2016 r. odbyła się VI Społecznej Kwesty Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Łącznie zebrano 3275,90 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1672,28 zł,
  • na cmentarzu w Stanisławowie 1603,62 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich za udział w tegorocznej Kweście. Równie serdeczne podziękowania składamy także naszym wolontariuszom. Dzięki pozyskanym funduszom będziemy kontynuować renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VI Społeczna Kwesta – ogłoszenie


VI Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków przeprowadzona zostanie w dniu 1 listopada 2016 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2016 roku udało się odnowić nagrobek Agnieszki ze Skuzów Araszkiewicz znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie. Renowacja była sfinansowana m. in. ze środków z zeszłorocznej kwesty przeprowadzonej na obu cmentarzach w naszej gminie.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VI Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

vikwesta_pocztowka

V Społeczna Kwesta – sprawozdanie


Wyczekiwane podsumowanie V Społecznej Kwesty Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Łącznie zebrano 4570,64 zł, w tym na cmentarzu w Pustelniku 1856,16 zł, a na cmentarzu w Stanisławowie 2714,48 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich za wsparcie naszej akcji. Dzięki pozyskanym funduszom będziemy kontynuować renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

Serdeczne podziękowania składamy także naszym kochanym wolontariuszom. Bez Waszego udziału Kwesty by nie było. Tym bardziej cieszy nas Wasz ogromny zapał i poświęcenie. Tak ogromnego zainteresowania kwestowaniem jeszcze nie było.

V Społeczna Kwesta – ogłoszenie


V Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków przeprowadzona zostanie w dniach 31 października – 1 listopada 2015 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2015 roku udało się odnowić nagrobek Teofilii zd. Tacikowskiej Walewskiej Kraszewskiej i Wiktora Kraszewskiego znajdujący się na cmentarzu w Pustelniku. Renowacja była sfinansowana m. in. ze wszystkich środków z zeszłorocznej kwesty przeprowadzonej na obu cmentarzach w naszej gminie.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną V Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

pocztowka_Vkwesta

IV Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1-2 listopada 2014 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na cmentarzu w Pustelniku i w godzinach od 8:00 do 15.00 na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona została IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie ze szkół w Pustelniku i Stanisławowie oraz szkół średnich, mieszkańcy Pustelnika, Stanisławowa i okolic, a także członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę – 2370,27 zł. Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie – 3417,65 zł.
Łączny dochód z kwesty wyniósł – 5 787,92 zł. Całość zostanie przeznaczona na renowację kolejnego nagrobka. Do tej pory zostało odnowione już 5 nagrobków.

W tym roku znowu Państwo Ofiarodawcy pobiliście rekord dobroczynności, a Wolontariusze swoją liczebnością ustanowili również rekord. Czy wiecie Państwo, że w tym roku do pomocy wolontariackiej zgłosiło się łącznie 62 Wolontariuszy? Przeszło to nasze największe oczekiwania. Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Agnieszce Bąkowskiej oraz Stowarzyszeniu Wspieranie Rozwoju Dziecka za pomoc w zorganizowaniu licznej obsady Wolontariuszy w Pustelniku.

Czy wiecie, że:
– Wolontariusze-rodzice kwestują ze swoimi dziećmi,
– duża liczba dzieci i młodzieży zgłasza się samodzielnie do kwestowania,
– już podczas tegorocznej kwesty zgłaszają się na kolejny rok
Jest to bardzo budujące i napawa wielkim optymizmem – młodzi uczą się od dorosłych.

My jako Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne odbieramy zaangażowanie Ofiarodawców oraz Kwestarzy jako poparcie naszego działania i zrozumienie potrzeby renowacji zabytkowych nagrobków na naszych cmentarzach.

Zarówno Ofiarodawcom jak i Kwestarzom dziękujemy z całego serca i zapraszamy za rok do kolejnej Kwesty.

Numer Zbiórki: 2014/1081/OR

IV Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniach 1-2 listopada 2014 roku, na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na  tych cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

W tym roku przeprowadzona została renowacja i konserwacja nagrobków: Ludwiki z Kostrzębskich Skuzy, Witalisa Radońskiego i Katarzyny z Rozbickich Gawron  w ramach projektu „Renowacja trzech zabytkowych nagrobków położonych na cmentarzu parafialnym w Stanisławowie”

Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Koszt renowacji i konserwacji wyniósł 22 000 zł. w tym 17600 zł ze środków unijnych.

ivk_gawron ivk_radonski ivk_skuza