VII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2017 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Tekli ze Zgubowskich Budynowicz. Nagrobek znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Renowacja została sfinansowana ze środków z dwóch ostatnich kwest przeprowadzonych na obu cmentarzach w naszej gminie. Uzyskaliśmy również na ten cel dofinansowanie Konserwatora Zabytków w kwocie 5000 zł.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Agnieszka Bąkowska.


Fot. Magdalena Brzezińska i Tomasz Gromulski