VII Społeczna Kwesta – sprawozdanie


1 listopada 2017 r. odbyła się VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Łącznie zebrano 3698,21 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1519,75 zł,
  • na cmentarzu w Stanisławowie 2178,46 zł.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach w Stanisławowie i w Pustelniku za udział w Kweście. Składamy serdeczne podziękowania także wolontariuszom za przeprowadzenie Kwesty. Pozyskane fundusze przyczynią się do kontynuacji renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.