IV Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniach 1-2 listopada 2014 roku, na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na  tych cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

W tym roku przeprowadzona została renowacja i konserwacja nagrobków: Ludwiki z Kostrzębskich Skuzy, Witalisa Radońskiego i Katarzyny z Rozbickich Gawron  w ramach projektu „Renowacja trzech zabytkowych nagrobków położonych na cmentarzu parafialnym w Stanisławowie”

Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Koszt renowacji i konserwacji wyniósł 22 000 zł. w tym 17600 zł ze środków unijnych.

ivk_gawron ivk_radonski ivk_skuza