V Społeczna Kwesta – sprawozdanie


Wyczekiwane podsumowanie V Społecznej Kwesty Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Łącznie zebrano 4570,64 zł, w tym na cmentarzu w Pustelniku 1856,16 zł, a na cmentarzu w Stanisławowie 2714,48 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich za wsparcie naszej akcji. Dzięki pozyskanym funduszom będziemy kontynuować renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

Serdeczne podziękowania składamy także naszym kochanym wolontariuszom. Bez Waszego udziału Kwesty by nie było. Tym bardziej cieszy nas Wasz ogromny zapał i poświęcenie. Tak ogromnego zainteresowania kwestowaniem jeszcze nie było.