I Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że dnia 1 listopada 2011 roku, w godzinach 8.00-16.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie społeczna kwesta puszkowa. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących na  obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym  i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji, bo jak  mówił nieżyjący już Jerzy Waldorff:

„Walcząc o przyszłość narodu,
trzeba się oprzeć o jego groby”

ikwestasth