Rocznik Stanisławowski Zeszyt 4

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Kaimów 7
Sylwester Bąkowski, Tomasz Czajkowski, Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Bąkowskich 49
Bogdan Kuć Stanisławów nad Ciskiem 83
Bogdan Kuć Karczma miejska – zajazd w rynku 89
Jarosław Stryjek Z dziejów stanisławowskiego odcinka kolejowego 97
Wiesława Czapska Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie 103
Janusz Kuligowski Kółko rolnicze w Dębem Wielkim 121
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Kazimierz Władysław Tabiszewski Wspomnienia 137
Bogdan Kuć, Tadeusz Wieczorek Prawnuczka Kościuszki 215
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 217
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 227
Bogdan Kuć Dwa dni wolności 229
Fotokronika 233

 

rocznik-stanislawowski-zeszyt-4