Rocznik Stanisławowski Zeszyt 6-8

SPIS TREŚCI
  Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Ołdaków 7
Andrzej Plichta Tyborów – Zarys dziejów 35
Piotr Dorosz Wiejskie instrumenty adwentu – Ligawki 65
Janusz Kuligowski Z dziejów Obwodu POW w Mińsku Mazowieckim 75
Sławomir Kuligowski Formy pomocy ludności pow. mińsko-maz. w okresie okupacji 1939-1944 101
Bogdan Kuć 90 lat OSP Pustelnik 147
Bogdan Kuć 90 lat OSP Rządza 155
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
  List włościan stanisławowskich do Józefa Piłsudskiego 163
Bogdan Kuć Lista żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku 165
Stefan Bąk Wspomnienia z młodych lat 185
Marian Góras ps. Kmicic Wspomnienia z zesłania 193
Zdzisław Boczkowski Tragedia w Stanisławowie 197
III. BIOGRAFIE
Michał Butkiewicz Aleksander Rozbicki 1899-1940 201
IV. VARIA
  Nowiny sprzed lat 203
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 225
Bogdan Kuć Apel Pamięci 229
  Fotokronika 235

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 5

SPIS TREŚCI
Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Słowików 7
Barbara Kowalczyk, Teresa Płochocka – Kaczmarek Historia rodzinna 35
Barbara Kowalczyk Rodzina Dobrowolskich 51
Bogdan Kuć Stanisławowscy powstańcy styczniowi 65
Bogdan Kuć 90 lat OSP Lubomin 71
Andrzej Oniśk 25 lat Tęczy Pustelnik-Stanisławów 79
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Bogdan Kuć Trakt wołowy 89
Marian Araszkiewicz Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej 101
Stefan Bąk Wspomnienia 151
Mirosław Lisowski Akcja w Porębach Leśnych 163
Marek Zaremba Droga 165
III. BIOGRAFIE
Marek Zaremba Wspomnienie o losach ppor. Józefa Zaremby ps. “Klucznik” 175
Piotr Dorosz Halina Ryszawa – Tradycyjna śpiewaczka z Borku Czarnińskiego 181
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 187
Sprostowanie 203
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 205
Fotokronika 207

 

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 4

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Kaimów 7
Sylwester Bąkowski, Tomasz Czajkowski, Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Bąkowskich 49
Bogdan Kuć Stanisławów nad Ciskiem 83
Bogdan Kuć Karczma miejska – zajazd w rynku 89
Jarosław Stryjek Z dziejów stanisławowskiego odcinka kolejowego 97
Wiesława Czapska Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie 103
Janusz Kuligowski Kółko rolnicze w Dębem Wielkim 121
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Kazimierz Władysław Tabiszewski Wspomnienia 137
Bogdan Kuć, Tadeusz Wieczorek Prawnuczka Kościuszki 215
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 217
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 227
Bogdan Kuć Dwa dni wolności 229
Fotokronika 233

 

rocznik-stanislawowski-zeszyt-4

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 3

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Eryk Szubiński Początki parafii w Stanisławowie i w Pustelniku 7
Sylwester Bąkowski Herb Stanisławowa 19
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie 25
Małgorzata Schuster Gawłowska Konserwacja obrazu z przedstawieniem “Matki  Boskiej z Dzieciątkiem” 83
Tomasz Zdanowicz Biskup krakowski? 107
Grzegorz Witkowski Wielgolas odkryty na nowo 111
Arkadiusz Łukasiak W sprawie historii cmentarnej legendy 125
Cezary Ostas Wartości kulturowe gminy Stanisławów 131
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Bogdan Kuć Rejestr pomiarowy siedzib miasta Stanisławowa 175
Franciszek Kominek Wspomnienia z młodych lat 187
Stanislaw Wilga Wilczyński Historia “Latajacej radiostacji” 197
Bogdan Kuć Ujawnienie żołnierzy Armii Krajowej 207
Krystyna Wielogórska Ks. Feliks Tacikowski (1858-1931) 217
Janusz Kuligowski Senator Jan Zagleniczny i Olesin 221
Bogdan Kuć Ppor. “Wilga” 227
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 233
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 243
Fotokronika 247

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 3

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 2

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Stara garncarnia w Mińsku, a ród Licińskich – uwagi genealogiczne 6
Tomasz Zdanowicz Krótka historia dzwonów 37
Grzegorz Witkowski W poszukiwaniu Wymyśla, czyli karty z dziejów Choszczówki 42
Bogdan Kuć Rys historyczny powiatu i obwodu stanisławowskiego 57
Stanisław Kowalczyk
Elżbieta Tacikowska
Historia Banku Spółdzielczego w Stanisławowie 1924-2014 68
Janusz Kuligowski Powiat mińskomazowiecki w przededniu II Wojny Światowej 83
Sławomir Kuligowski Powiat miński w latach 1944-1950 108
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Piotr Dorosz Chłopskie silva rerum – notatnik Jana Kucia z Cyganki 147
Janina Wrzoskówna Monografia gminy Ładzyń 181
Władysław Kazimierz Tabiszewski Pamiętnik 224
Tomasz Czajkowski Szczegółowy spis wartości 240
Stanisław Borucki Wspomnienia 1938-1939 r. 246
Krystyna Sażyńska Ucieczka 286
III. BIOGRAFIE
Bogdan Kuć Marian Brunon Piasecki 1904-1980 289
IV. VARIA
Tomasz Zdanowicz Hołd wierszem składany 295
Bogdan Kuć Biblioteka w Stanisławowie 300
Bogdan Kuć Dwór Bony w Stanislawowie 304
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 306
Fotokronika 309

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 2

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 1

SPIS TREŚCI
Bogdan Kuć Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Bogdan Kuć Kalendarium Stanisławowa 6
Bogdan Kuć Cisek 17
Grzegorz Witkowski Wielgolas – Zarys dziejów 20
Andrzej Plichta Rys historyczny wsi Brzóze 37
Artur Rogalski W sprawie Prota Lelewela, czyli postulat biografii historycznej 59
Piotr Dorosz Ziemia stanisławowska i jej folklor w pismach Oskara Kolberga 78
Janusz Kuligowski Drogi i inwestycje komunikacyjne w powiecie mińskim w latach 1918-1939 91
Bogdan Kuć 85 lat OSP Ładzyń 114
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Kazimierz Władysław Wójcicki Ostatni książęta mazowieccy 133
Stanisław Borucki Rewolucja 1905-1907 r. w Stanisławowie 152
Jerzy Marian Jackiewicz Refleksje nad historią szkoły w Czarnej 184
Jerzy Tabiszewski Wspomnienia 198
Kazimierz Drębkowski “Bocian” Walka w Kącikach 232
III. BIOGRAFIE
Alina Golińska Władysław Kazimierz Tabiszewski (1893-1956) 239
Bogdan Kuć Józef Marian Piasecki (1894-1944) 249
IV. VARIA
Bogdan Kuć Mieszkańcy powiatu mińskiego na początku XX wieku 258
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Miasto 267
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 268
Statut Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 273
Fotokronika 281

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 1

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów

SPIS TREŚCI
Wólka Konstancja 10
Wólka Wybraniecka 11
Ładzyń 13
Suchowizna 16
Lubomin 19
Wólka Czarnińska 24
Borek Czarniński 27
Szymankowszczyzna 29
Czarna 32
Porąb 36
Sokóle 39
Kolonie Stanisławów 42
Legacz 45
Stanisławów 47
Mały Stanisławów 65
Zalesie 66
Ciopan 69
Goździówka 70
Pustelnik 73
Łęka 84
Choiny 85
Zawiesiuchy 87
Cisówka 89
Prądzewo-Kopaczewo 93
Retków 94
Papiernia 98
Rządza 100
Ołdakowizna 104
Wólka Piecząca 107

 

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne