Rocznik Stanisławowski Zeszyt 3

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Eryk Szubiński Początki parafii w Stanisławowie i w Pustelniku 7
Sylwester Bąkowski Herb Stanisławowa 19
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie 25
Małgorzata Schuster Gawłowska Konserwacja obrazu z przedstawieniem “Matki  Boskiej z Dzieciątkiem” 83
Tomasz Zdanowicz Biskup krakowski? 107
Grzegorz Witkowski Wielgolas odkryty na nowo 111
Arkadiusz Łukasiak W sprawie historii cmentarnej legendy 125
Cezary Ostas Wartości kulturowe gminy Stanisławów 131
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Bogdan Kuć Rejestr pomiarowy siedzib miasta Stanisławowa 175
Franciszek Kominek Wspomnienia z młodych lat 187
Stanislaw Wilga Wilczyński Historia “Latajacej radiostacji” 197
Bogdan Kuć Ujawnienie żołnierzy Armii Krajowej 207
Krystyna Wielogórska Ks. Feliks Tacikowski (1858-1931) 217
Janusz Kuligowski Senator Jan Zagleniczny i Olesin 221
Bogdan Kuć Ppor. “Wilga” 227
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 233
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 243
Fotokronika 247

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 3