Rocznik Stanisławowski Zeszyt 2

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Stara garncarnia w Mińsku, a ród Licińskich – uwagi genealogiczne 6
Tomasz Zdanowicz Krótka historia dzwonów 37
Grzegorz Witkowski W poszukiwaniu Wymyśla, czyli karty z dziejów Choszczówki 42
Bogdan Kuć Rys historyczny powiatu i obwodu stanisławowskiego 57
Stanisław Kowalczyk
Elżbieta Tacikowska
Historia Banku Spółdzielczego w Stanisławowie 1924-2014 68
Janusz Kuligowski Powiat mińskomazowiecki w przededniu II Wojny Światowej 83
Sławomir Kuligowski Powiat miński w latach 1944-1950 108
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Piotr Dorosz Chłopskie silva rerum – notatnik Jana Kucia z Cyganki 147
Janina Wrzoskówna Monografia gminy Ładzyń 181
Władysław Kazimierz Tabiszewski Pamiętnik 224
Tomasz Czajkowski Szczegółowy spis wartości 240
Stanisław Borucki Wspomnienia 1938-1939 r. 246
Krystyna Sażyńska Ucieczka 286
III. BIOGRAFIE
Bogdan Kuć Marian Brunon Piasecki 1904-1980 289
IV. VARIA
Tomasz Zdanowicz Hołd wierszem składany 295
Bogdan Kuć Biblioteka w Stanisławowie 300
Bogdan Kuć Dwór Bony w Stanislawowie 304
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 306
Fotokronika 309

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 2