VIII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2018 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VIII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Albina Józefa Kuleszy z 1872 r. znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Pustelniku. Koszt renowacji i konserwacji nagrobka wyniósł 12 000 zł z czego 10 000 zł STH otrzymało od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Pozostała kwota to środki zebrane podczas corocznych kwest organizowanych przez STH na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do tegorocznej kwesty, która się odbędzie 1 listopada.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VIII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.