III Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że w dniach 1-3 listopada 2013 roku, w godzinach 8.00-14.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku przeprowadzona będzie III Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

W tym roku została przeprowadzona renowacja i konserwacja nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej, znajdującego się na cmentarzu w Pustelniku.

sth_iii_kwesta