II Społeczna Kwesta – ogłoszenie


Zarząd Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego zawiadamia, że dnia 1 listopada 2012 roku, w godzinach 8.00-14.00 na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku  przeprowadzona będzie społeczna kwesta puszkowa. Pieniądze uzyskane podczas zbiórki przeznaczone zostaną na renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na  obu cmentarzach. Niektóre z nich są w bardzo złym stanie technicznym  i tylko natychmiastowa renowacja lub przynajmniej częściowe  zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, pozwoli je ocalić. Dlatego też, zwracamy się z prośbą do wszystkich odwiedzających groby swoich bliskich do wsparcia naszej akcji.

Dzięki środkom uzyskanym podczas ubiegłorocznej kwesty w Stanisławowie i dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł udało się odrestaurować nagrobek rodziny Masłowskich, znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie, który był już bardzo zniszczony.
Natomiast fundusze uzyskane podczas kwest w Pustelniku:  ubiegłorocznej i tegorocznej, przeznaczone zostaną na renowację i konserwację nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te planowane są na rok 2013.

sth2012