III Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1-3 listopada 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została III Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie ze szkół w Pustelniku i Stanisławowie, mieszkańcy Pustelnika i Stanisławowa i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę –   2287, 28 zł. oraz 1,20 lita litewskiego.

Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie – 2803, 59 zł.

Łączny dochód z kwesty wyniósł – 5 090, 87 zł.

Zarówno ofiarodawcom jak i kwestującym składamy serdeczne podziękowania.

Środki uzyskane podczas kwesty w Pustelniku przeznaczone zostaną na dofinansowanie renowacji i konserwacji nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej z 1856 roku, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te zostały przeprowadzone w tym roku. Całkowity koszt wyniósł 10 000 zł. Podczas trzech kwest w Pustelniku zebrano kwotę 5 708, 52 zł. Pozostała kwota uzupełniona zostanie przez Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne z własnych środków pozyskanych w ramach działalności statutowej.

Natomiast fundusze uzyskane podczas kwesty w Stanisławowie zostaną przeznaczone na renowację i konserwację nagrobków na cmentarzu w Stanisławowie, które zostaną przeprowadzone w 2014 r.

sth_iii_kwesta