II Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1 listopada 2012 r. w godzinach od  8.00 do 14.00  na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie przeprowadzona została II Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie, strażacy i mieszkańcy Pustelnika, harcerze ze Stanisławowa i członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę –   1494 zł i 85 gr.

Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie –  2072 zł. i 77 gr.

Łączny dochód z kwesty wyniósł –  3567 zł. i 62 gr.

Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Dzięki środkom uzyskanym podczas kwest w Stanisławowie: ubiegłorocznej i tegorocznej oraz dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 15 000 zł udało się odrestaurować nagrobek rodziny Masłowskich, znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie, który był już bardzo zniszczony.

Natomiast fundusze uzyskane podczas kwest w Pustelniku:  ubiegłorocznej i tegorocznej, przeznaczone zostaną na renowację i konserwację nagrobka Maryanny z Humięckich Wnorowskiej z 1856 roku, który znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Prace te planowane są na rok 2013. Wcześniejsze prace na cmentarzu w Pustelniku nie były możliwe, z powodu trudności ustalenia stanu prawnego własności, zabytkowych nagrobków.