V Społeczna Kwesta – ogłoszenie


V Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków przeprowadzona zostanie w dniach 31 października – 1 listopada 2015 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2015 roku udało się odnowić nagrobek Teofilii zd. Tacikowskiej Walewskiej Kraszewskiej i Wiktora Kraszewskiego znajdujący się na cmentarzu w Pustelniku. Renowacja była sfinansowana m. in. ze wszystkich środków z zeszłorocznej kwesty przeprowadzonej na obu cmentarzach w naszej gminie.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną V Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

pocztowka_Vkwesta

IV Społeczna Kwesta – sprawozdanie


W dniu 1-2 listopada 2014 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na cmentarzu w Pustelniku i w godzinach od 8:00 do 15.00 na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona została IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

W kweście uczestniczyli uczniowie ze szkół w Pustelniku i Stanisławowie oraz szkół średnich, mieszkańcy Pustelnika, Stanisławowa i okolic, a także członkowie Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego.

Podczas kwesty na cmentarzu w Pustelniku zebrano kwotę – 2370,27 zł. Natomiast na cmentarzu w Stanisławowie – 3417,65 zł.
Łączny dochód z kwesty wyniósł – 5 787,92 zł. Całość zostanie przeznaczona na renowację kolejnego nagrobka. Do tej pory zostało odnowione już 5 nagrobków.

W tym roku znowu Państwo Ofiarodawcy pobiliście rekord dobroczynności, a Wolontariusze swoją liczebnością ustanowili również rekord. Czy wiecie Państwo, że w tym roku do pomocy wolontariackiej zgłosiło się łącznie 62 Wolontariuszy? Przeszło to nasze największe oczekiwania. Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Agnieszce Bąkowskiej oraz Stowarzyszeniu Wspieranie Rozwoju Dziecka za pomoc w zorganizowaniu licznej obsady Wolontariuszy w Pustelniku.

Czy wiecie, że:
– Wolontariusze-rodzice kwestują ze swoimi dziećmi,
– duża liczba dzieci i młodzieży zgłasza się samodzielnie do kwestowania,
– już podczas tegorocznej kwesty zgłaszają się na kolejny rok
Jest to bardzo budujące i napawa wielkim optymizmem – młodzi uczą się od dorosłych.

My jako Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne odbieramy zaangażowanie Ofiarodawców oraz Kwestarzy jako poparcie naszego działania i zrozumienie potrzeby renowacji zabytkowych nagrobków na naszych cmentarzach.

Zarówno Ofiarodawcom jak i Kwestarzom dziękujemy z całego serca i zapraszamy za rok do kolejnej Kwesty.

Numer Zbiórki: 2014/1081/OR

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 3

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Eryk Szubiński Początki parafii w Stanisławowie i w Pustelniku 7
Sylwester Bąkowski Herb Stanisławowa 19
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie 25
Małgorzata Schuster Gawłowska Konserwacja obrazu z przedstawieniem „Matki  Boskiej z Dzieciątkiem” 83
Tomasz Zdanowicz Biskup krakowski? 107
Grzegorz Witkowski Wielgolas odkryty na nowo 111
Arkadiusz Łukasiak W sprawie historii cmentarnej legendy 125
Cezary Ostas Wartości kulturowe gminy Stanisławów 131
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Bogdan Kuć Rejestr pomiarowy siedzib miasta Stanisławowa 175
Franciszek Kominek Wspomnienia z młodych lat 187
Stanislaw Wilga Wilczyński Historia „Latajacej radiostacji” 197
Bogdan Kuć Ujawnienie żołnierzy Armii Krajowej 207
Krystyna Wielogórska Ks. Feliks Tacikowski (1858-1931) 217
Janusz Kuligowski Senator Jan Zagleniczny i Olesin 221
Bogdan Kuć Ppor. „Wilga” 227
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 233
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 243
Fotokronika 247

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 3

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 2

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Stara garncarnia w Mińsku, a ród Licińskich – uwagi genealogiczne 6
Tomasz Zdanowicz Krótka historia dzwonów 37
Grzegorz Witkowski W poszukiwaniu Wymyśla, czyli karty z dziejów Choszczówki 42
Bogdan Kuć Rys historyczny powiatu i obwodu stanisławowskiego 57
Stanisław Kowalczyk
Elżbieta Tacikowska
Historia Banku Spółdzielczego w Stanisławowie 1924-2014 68
Janusz Kuligowski Powiat mińskomazowiecki w przededniu II Wojny Światowej 83
Sławomir Kuligowski Powiat miński w latach 1944-1950 108
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Piotr Dorosz Chłopskie silva rerum – notatnik Jana Kucia z Cyganki 147
Janina Wrzoskówna Monografia gminy Ładzyń 181
Władysław Kazimierz Tabiszewski Pamiętnik 224
Tomasz Czajkowski Szczegółowy spis wartości 240
Stanisław Borucki Wspomnienia 1938-1939 r. 246
Krystyna Sażyńska Ucieczka 286
III. BIOGRAFIE
Bogdan Kuć Marian Brunon Piasecki 1904-1980 289
IV. VARIA
Tomasz Zdanowicz Hołd wierszem składany 295
Bogdan Kuć Biblioteka w Stanisławowie 300
Bogdan Kuć Dwór Bony w Stanislawowie 304
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 306
Fotokronika 309

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 2

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 1

SPIS TREŚCI
Bogdan Kuć Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Bogdan Kuć Kalendarium Stanisławowa 6
Bogdan Kuć Cisek 17
Grzegorz Witkowski Wielgolas – Zarys dziejów 20
Andrzej Plichta Rys historyczny wsi Brzóze 37
Artur Rogalski W sprawie Prota Lelewela, czyli postulat biografii historycznej 59
Piotr Dorosz Ziemia stanisławowska i jej folklor w pismach Oskara Kolberga 78
Janusz Kuligowski Drogi i inwestycje komunikacyjne w powiecie mińskim w latach 1918-1939 91
Bogdan Kuć 85 lat OSP Ładzyń 114
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Kazimierz Władysław Wójcicki Ostatni książęta mazowieccy 133
Stanisław Borucki Rewolucja 1905-1907 r. w Stanisławowie 152
Jerzy Marian Jackiewicz Refleksje nad historią szkoły w Czarnej 184
Jerzy Tabiszewski Wspomnienia 198
Kazimierz Drębkowski „Bocian” Walka w Kącikach 232
III. BIOGRAFIE
Alina Golińska Władysław Kazimierz Tabiszewski (1893-1956) 239
Bogdan Kuć Józef Marian Piasecki (1894-1944) 249
IV. VARIA
Bogdan Kuć Mieszkańcy powiatu mińskiego na początku XX wieku 258
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Miasto 267
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 268
Statut Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 273
Fotokronika 281

 

Rocznik Stanisławowski - Zeszyt 1

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów

SPIS TREŚCI
Wólka Konstancja 10
Wólka Wybraniecka 11
Ładzyń 13
Suchowizna 16
Lubomin 19
Wólka Czarnińska 24
Borek Czarniński 27
Szymankowszczyzna 29
Czarna 32
Porąb 36
Sokóle 39
Kolonie Stanisławów 42
Legacz 45
Stanisławów 47
Mały Stanisławów 65
Zalesie 66
Ciopan 69
Goździówka 70
Pustelnik 73
Łęka 84
Choiny 85
Zawiesiuchy 87
Cisówka 89
Prądzewo-Kopaczewo 93
Retków 94
Papiernia 98
Rządza 100
Ołdakowizna 104
Wólka Piecząca 107

 

Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne