100 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

« 1 z 2 »

VIII Społeczna Kwesta – sprawozdanie


VIII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków odbyła się 1 listopada 2018 r.

Łącznie zebrano 3936,32 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1597,96 zł (w tym moneta 50 ORE, którą wymieniono na jej równowartość czyli 20 gr.),
  • na cmentarzu w Stanisławowie 2338,36 zł.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomogli naszą akcję. Dziękujemy odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach w Stanisławowie i w Pustelniku za udział w Kweście, a także wolontariuszom za jej przeprowadzenie.

Pozyskane fundusze zostaną przekazane na kontynuację renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VIII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2018 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VIII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Albina Józefa Kuleszy z 1872 r. znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Pustelniku. Koszt renowacji i konserwacji nagrobka wyniósł 12 000 zł z czego 10 000 zł STH otrzymało od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Pozostała kwota to środki zebrane podczas corocznych kwest organizowanych przez STH na cmentarzach w Pustelniku i Stanisławowie za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do tegorocznej kwesty, która się odbędzie 1 listopada.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VIII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 5

SPIS TREŚCI
Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Słowików 7
Barbara Kowalczyk, Teresa Płochocka – Kaczmarek Historia rodzinna 35
Barbara Kowalczyk Rodzina Dobrowolskich 51
Bogdan Kuć Stanisławowscy powstańcy styczniowi 65
Bogdan Kuć 90 lat OSP Lubomin 71
Andrzej Oniśk 25 lat Tęczy Pustelnik-Stanisławów 79
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Bogdan Kuć Trakt wołowy 89
Marian Araszkiewicz Wspomnienia żołnierza Armii Krajowej 101
Stefan Bąk Wspomnienia 151
Mirosław Lisowski Akcja w Porębach Leśnych 163
Marek Zaremba Droga 165
III. BIOGRAFIE
Marek Zaremba Wspomnienie o losach ppor. Józefa Zaremby ps. „Klucznik” 175
Piotr Dorosz Halina Ryszawa – Tradycyjna śpiewaczka z Borku Czarnińskiego 181
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 187
Sprostowanie 203
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 205
Fotokronika 207

 

VII Społeczna Kwesta – sprawozdanie


1 listopada 2017 r. odbyła się VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Łącznie zebrano 3698,21 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1519,75 zł,
  • na cmentarzu w Stanisławowie 2178,46 zł.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach w Stanisławowie i w Pustelniku za udział w Kweście. Składamy serdeczne podziękowania także wolontariuszom za przeprowadzenie Kwesty. Pozyskane fundusze przyczynią się do kontynuacji renowacji starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VII Społeczna Kwesta – ogłoszenie


W dniu 1 listopada 2017 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie przeprowadzona zostanie VII Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2017 roku dokonano renowacji nagrobka Tekli ze Zgubowskich Budynowicz. Nagrobek znajduje się na cmentarzu w Pustelniku. Renowacja została sfinansowana ze środków z dwóch ostatnich kwest przeprowadzonych na obu cmentarzach w naszej gminie. Uzyskaliśmy również na ten cel dofinansowanie Konserwatora Zabytków w kwocie 5000 zł.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VII Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Agnieszka Bąkowska.


Fot. Magdalena Brzezińska i Tomasz Gromulski

Rocznik Stanisławowski Zeszyt 4

SPIS TREŚCI
Redakcja Wstęp 5
I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Kaimów 7
Sylwester Bąkowski, Tomasz Czajkowski, Andrzej Plichta Rody stanisławowskie – rodzina Bąkowskich 49
Bogdan Kuć Stanisławów nad Ciskiem 83
Bogdan Kuć Karczma miejska – zajazd w rynku 89
Jarosław Stryjek Z dziejów stanisławowskiego odcinka kolejowego 97
Wiesława Czapska Historia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie 103
Janusz Kuligowski Kółko rolnicze w Dębem Wielkim 121
II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
Kazimierz Władysław Tabiszewski Wspomnienia 137
Bogdan Kuć, Tadeusz Wieczorek Prawnuczka Kościuszki 215
IV. VARIA
Nowiny sprzed lat 217
V. KRONIKA
Bogdan Kuć Kronika Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego 227
Bogdan Kuć Dwa dni wolności 229
Fotokronika 233

 

rocznik-stanislawowski-zeszyt-4

VI Społeczna Kwesta – sprawozdanie


Mimo niesprzyjającej pogody 1 listopada 2016 r. odbyła się VI Społecznej Kwesty Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Łącznie zebrano 3275,90 zł, w tym:

  • na cmentarzu w Pustelniku 1672,28 zł,
  • na cmentarzu w Stanisławowie 1603,62 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim odwiedzającym groby swoich bliskich za udział w tegorocznej Kweście. Równie serdeczne podziękowania składamy także naszym wolontariuszom. Dzięki pozyskanym funduszom będziemy kontynuować renowację starych, zabytkowych nagrobków znajdujących się na obu cmentarzach.

VI Społeczna Kwesta – ogłoszenie


VI Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków przeprowadzona zostanie w dniu 1 listopada 2016 r. na cmentarzu w Pustelniku i na cmentarzu w Stanisławowie.

Zapraszamy do ofiarności z Państwa strony i wspomożenia tego szczytnego celu.

W 2016 roku udało się odnowić nagrobek Agnieszki ze Skuzów Araszkiewicz znajdujący się na cmentarzu w Stanisławowie. Renowacja była sfinansowana m. in. ze środków z zeszłorocznej kwesty przeprowadzonej na obu cmentarzach w naszej gminie.

Ty również możesz zostać Kwestarzem i w ten sposób wspomóc tegoroczną VI Społeczną Kwestę Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kweście. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Stanisławowie prowadzi Bogdan Kuć. Zapisy na kwestę na cmentarzu w Pustelniku prowadzi Sylwester Bąkowski.

vikwesta_pocztowka

Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie

Podczas uroczystej sesji gminy Dębe Wielkie zorganizowanej podczas 600-lecia Dębego Wielkiego 8 września 2016r. zostały uhonorowane osoby tytułem „Zasłużony dla Gminy Dębe Wielkie” w osobach: Stanisława Tomasiewicz, Jan Majszyk, Marek Piotrowski oraz „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie” w osobie Bogdan Kuć.

Źródło: http://www.debewielkie.pl/zasluzony-dla-gminy-debe-wielkie-oraz-honorowy-obywatel-gminy-debe-wielkie/ - 2016 r.

Z uwagi na wybitne zasługi Bogdana Kucia dla Gminy, którego działalność przyczyniła się do promocji Gminy w dziedzinie kultury i nauki i jako wybitnej osobowości, Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek Wójta Gminy Dębe Wielkie o nadanie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie”.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"

 

Pan Bogdan Kuć jest społecznym historykiem i regionalistą, który w 2008r. był inicjatorem i autorem projektu tablicy upamiętniającej ostatnich książąt mazowieckich w kościele w Stanisławowie, fundatorów miasta Stanisławowa i parafii stanisławowskiej. W 2010 r. był inicjatorem, autorem projektu i fundatorem tablicy upamiętniającej ppor. Jana Bozowskiego znajdującej się w kościele w Dębem Wielkim, który w sierpniu 1920 roku uratował kościół przed zburzeniem przez bolszewików. W okresie od 2010 -2011r. inicjował i był autorem projektu tablicy i pomnika, jak również uczestniczył w budowie pomnika wraz z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy w potyczce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831r. w Cygance. W 2013 r. był inicjatorem ufundowania tablicy, upamiętniającej poległego dowódcy z powstania styczniowego, Kazimierza Kobylińskiego oraz jego podkomendnych przy kościele w Siennicy, którą również zaprojektował.
Jako działacz społeczny od 1997 r. jest członkiem kilku stowarzyszeń : Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego od 1997 r., Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej – od 1998 r. a od marca 2011r. założycielem i prezesem Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego, LGD Ziemi Mińskiej od 2013r.
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce lokalnej, które drukowane były w następujących czasopismach: Wieści Ziemi Stanisławowskiej, Do broni, Rocznik Mińskomazowiecki, Rocznik Wołomiński, Rocznik Stanisławowski, Głos Stanisławowa, Lokalna- tygodnik powiatu mińskiego i Wesołej i Mińskie Zeszyty Muzealne.
W swoim dorobku ma również autorstwo i współautorstwo kilku pozycji książkowych o tematyce lokalnej, oto one: Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego z. 2007 r., Dębe Wielkie i okolice we wrześniu 1939 roku, – 2009 r., Dębe Wielkie i okolice w sierpniu 1920 roku – 2010 r., 90 lat OSP Stanisławów – 2010 r., Z dziejów Cyganki – 2010 r., Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego – 2011 r., Krzyże, kapliczki i figurki przydrożne na terenie gminy Stanisławów – 2012 r. Sacrum Ziemi Dębskiej – 2013 r. Komiks „Bitwa pod Dębem Wielkim 1831”(redakcja i konsultacja historyczna) – 2014r.
Od 2013r. jest redaktorem naczelnym Rocznika Stanisławowskiego (dotychczas ukazały się 3 zeszyty), który zaczęto wydawać z jego inicjatywy.
Od 2011r. jest również inicjatorem i organizatorem kwest na cmentarzach w Stanisławowie i Pustelniku na rzecz ratowania i renowacji zabytkowych nagrobków. Dotychczas odnowiono 6 nagrobków. W 2013 r. wykonano I etap renowacji zabytkowej kapliczki w Cisówce, drugi etap w 2015 r.
Z jego inicjatywy STH wydało pocztówki odrestaurowanych nagrobków oraz dwie mapy: Gminy Stanisławów oraz Obwodu Stanisławowskiego z 1826 r.
Od 2011r., 11 listopada w Dniu Niepodległości prowadzi Apel Pamięci w Stanisławowie.
W 2013r. wygłosił dwa referaty: 22 września w czasie uroczystości 490 lat Stanisławowa, pt. Historia powiatu stanisławowskiego. 13 Października w czasie „Pikniku Historycznego w Cegłowie”, pt. „Powstanie styczniowe na ziemi cegłowskiej”.
Obecnie jest w fazie finalizowania kolejnej pozycji książkowej Powstanie Styczniowe w powiecie stanisławowskim, w trakcie którego dokonał odkrycia na skalę krajową. Odnalazł dokument mówiący o śmierci i miejscu pochówku jednego z najdzielniejszych dowódców powstania styczniowego Kazimierza Kobylińskiego. Dotychczasowe relacje (przez 150 lat) mówiły o miejscowości Mienia, a znaleziony dokument wskazuje na miejsce śmierci miejscowość Żaków a pochówku Siennicę. Ponadto uczestniczył z ekipą filmową red. Adama Sikorskiego programu Było… nie minęło w poszukiwaniu obozu powstańczego w Puszczy Knyszyńskiej i dwukrotnie w poszukiwaniu powstańczych mogił w lesie koło Cegłowa.
W 2011r. został odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, leg. nr 18872.
W 2016r. za kultywowanie i upamiętnianie historii został odznaczony przez p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Józefa Jana Kasprzyka medalem „Pro Patria”, leg. nr 4791/16.
Poza tym organizuje wystawy historyczne, na które udostępnia swoje prywatne zbiory gromadzone od ponad 20 lat.

Źródło: Uchwała Nr ZO.XX.0007.190.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Dębe Wielkie"