Dzień Katyński w Mińsku Mazowieckim


W dniu 4 kwietnia 2011 roku, miały miejsce w Mińsku Mazowieckim obchody Dnia Katyńskiego. Rozpoczęły się o godz. 12.30  mszą świętą w kościele pw. NNMP. Następnie udali się wszyscy przed budynek GM nr 3, gdzie odsłonięto kamień z tablicą ku czci podinspektora policji, Bolesława Kusińskiego, zamordowanego przez sowietów w Twerze, oraz zasadzono Dąb Pamięci. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacka Polańczyka, jak również przedstawicieli duchowieństwa, policji, wojska oraz lokalnego samorządu. W czasie uroczystości uhonorowano Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanymi przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  zasłużone osoby z terenu powiatu mińskiego. Złote medale otrzymali: Joanna Cygan- nauczycielka GM nr 3 i Janusz Kuligowski- dyrektor Archiwum Prezydenta RP i działacz TPMM. A srebrne:  Edyta Niemiec, Barbara Szmidt, Beata Wójcicka, dyrektor GM nr 3 – Mirosław Samociuk, Zygmunt Gajowniczek, Bogdan Kuć – prezes STH, Jan Majszyk, Artur Piętka. Medale wręczył Naczelnik Wydziału Wydawnictw ROPWiM – Wojciech Puzyński.