IV Społeczna Kwesta Na Rzecz Ratowania Zabytkowych Nagrobków