Władzami Stanisławowskiego Towarzystwa Historycznego są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Bogdan Kuć – prezes
 2. Adam Wiącek – wiceprezes
 3. Sylwester Bąkowski- sekretarz
 4. Anna Zdanowicz – skarbnik
 5. Tomasz Czajkowski – członek
 6. Zenon Sienkiewicz – członek
 7. Marek Zieliński – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Zbigniew Orych – przewodniczący
 2. Tomasz Zdanowicz – sekretarz
 3. Hanna Zielińska – członek